Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č. 9/2009.

 

O posyktovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady.

 


VZN č.9 -09 Opatrovateľská služba

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk