Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.2/2009.

 

 

O úhradách za poskytované služby obcou Lipovník na rok 2009.


VZN č.2-2009 sadzobník poplatkov 2009

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk