Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.1/2009

zo dňa 12.12.2008.

 

O  miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009.

 


VZN č.1-2009 Miestne dane a poplatky

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk