Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.7/2009.

 

O ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia na územi obce Lipovník.

 

 


VZN č. 7-2009 o ovzduší a poplatku

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk