Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.6/2009

zo dňa 12.12.2008.

 

O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovník. 

 

 

VZNč.6-2009 Zásady_hospodárenia.doc (81,5 kB)

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk