Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.5/2009

zo dňa 12.12.2008.

 

O zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Lipovník.

 

 

VZN č.5-2009 o zásadách nakladania s financnymi prostriedkami obce

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk