Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.3/2009

zo dňa 12.12.2008.

 

O nakladaní s odpadmi na území obce Lipovník. Projekt separovaného zberu odpadov.

 


VZN č.3 - 2009 o odpadoch

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk