Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.4/2009

zo dňa 12.12.2008.

 

 

O udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Lipovník.

 

VZN_č.4-2009 o udržiavaní čistoty.doc (62 kB)

 

 

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk