Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.8/2009.

 

 

O cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov a nebytových priestorov v obci Lipovník.


VZN č.8-2009 o cenách nájmu

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk