Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č. 3/2010

zo dňa 11.12. 2009

 

O nakladaní s odpadmi na území obce Lipovník

Projekt separovaného zberu odpadov

 

stiahnuť vo formáte .rtf (WordPad)

VZN č.3-2010 o nakladaní s odpadmi na území obce Lipovník.rtf (24,1 kB)

 

stiahnuť vo formáte .doc (MicrosoftWord)

VZN č.3-2010 o nakladaní s odpadmi na území obce Lipovník .doc (82 kB)

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk