Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č. 1/2010

zo dňa 11.12. 2009

 

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2010

 

 

stiahnuť vo formáte .rtf (WordPad)  

VZN č.1-2010 Miestne dane a poplatky.rtf (41,8 kB)

 

 

stiahnuť vo formáte .doc (Microsoft Word)
VZN č.1-2010 Miestne dane a poplatky.doc (136,5 kB)

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk