Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

                                č.2 /2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O úhradách za poskytované služby obcou Lipovník na rok 2010

 

stiahnuť vo formáte .rtf (WordPad)

VZN č.2-2010 sadzobník poplatkov 2010.rtf (6,9 kB)

 

 

stiahnuť vo formáte .doc (MicrosoftWord)

VZN č.2-2010 sadzobník poplatkov 2010.doc (47 kB)

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk