Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

 

č.5 /2010

 

O miestnom referende obce Lipovník

 

stiahnuť vo formáte .rtf (WordPad)

VZN č.5-2010 o miestnom referende.rtf (27,5 kB)

 

stiahnuť vo formáte .doc (MicrosoftWord)

VZN č.5-2010 o miestnom referende.doc (91,5 kB)

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk