Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

 

č.5 /2010

 

 O niektorých podmienkach držania psov na území obce Lipovník

 

stiahnuť vo formáte .rtf (WordPad)

VZN č.6-2010 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Lipovník.rtf (16,1 kB)

 

stiahnuť vo formáte .doc (MicrosoftWord)

VZN č.6-2010 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Lipovník.doc (68,5 kB)

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk