Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.1/2011

zo dňa 29.10.2010

 

O  miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011.

 

 

stiahnuť vo formáte .rtf (WordPad)  

VZN č.1-2011 Miestne dane a poplatky.rtf (44 kB)

 

 

stiahnuť vo formáte .doc (Microsoft Word)
VZN č.1-2011 Miestne dane a poplatky.doc (138 kB)

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk