Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.3/2011

zo dňa 29.10.2010

 

O nakladaní s odpadmi na území obce Lipovník. Projekt separovaného zberu odpadov.

 

 

stiahnuť vo formáte .rtf (WordPad)  

VZN č.3-2011 o odpadoch - projekt separovaného zberu.rtf (23,9 kB)

 

 

stiahnuť vo formáte .doc (Microsoft Word)
VZN č.3-2011 o odpadoch - projekt separovaného zberu.doc (78,5 kB)

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk