Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovník

č.2/2011

zo dňa 29.10.2010

 

O úhradách za poskytované služby obcou Lipovník na rok 2011

 

 

stiahnuť vo formáte .rtf (WordPad)  

VZN č.2-2011 sadzobník poplatkov 2011.rtf (29,2 kB)

 

 

stiahnuť vo formáte .doc (Microsoft Word)

VZN č.2-2011 sadzobník poplatkov 2011.doc (80,5 kB)
 

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk