uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2011

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2011

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2011

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2011

uznesenie obecného zastu piteľstva č. 5/2011

uznesenie obecného zastu piteľstva č. 6/2012

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2012

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2012

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2012

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 10/2012

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 11/2013

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 12/2013

     uznesenie obecného zastupiteľstva č. 13/2013     

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 14/2013

 uznesenie obecného zastupiteľstva č. 15/2013 

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 16/2014

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 17/2014

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 18/2014

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 19/2014

uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2015

uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2015

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2015

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2015

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2015

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2016

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2016

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2016

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2016

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 10/2017

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 11/2017

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 12/2017

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 13/2017

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 14/2017

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 15/2018

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 16/2018

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 17/2018

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 01/2018

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 02/2018

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 03/2019

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 04/2019

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 05/2019

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 06/2019

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 07/2020

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 08/2020

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 09/2020
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 10/2020

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 11/2021

 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

SODB 2021

  www.scitanie.sk

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk