Začatie správneho konania

14.10.2020 16:56

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín.

Informácia o správnom konaní - OD obec Blesovce
Oznámenie dreviny - ústne pojednávanie - obec Blesovce
 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk