Správne konanie výrub drevín

12.01.2022 09:04

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o výrub drevín. 

Informácia o správnom konaní - OD 01-022 - Ján Grznár
Oznámenie - ústne pojednávanie - Grznár
 

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk