Oznámenie o začatí územného konania

27.05.2021 08:52

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 

zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. - pozvanie k ústnemu pojednávaniu. 

Oznámenie - začatie územného konania - Trafostanica

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk