Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

10.12.2021 15:29

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu. 

Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk