Návrh - plán kontrolnej činnosti HK

18.11.2020 10:26

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k nahliadnutie návrh -  plán kontrolnej činností HK na 1. polrok 2021,

Návrh k nahliadnutiu: Plán kontrolnej činnosti č. 01 - 2021 Lipovník

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk