Vitajte na našom webe

 

Obec Lipovník sa nachádza v severozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, pri juhovýchodnom úpätí Považského Inovca v údolí potoka Hlavinka, ktorý pramení pod vrchom Marhát (748 m) na hranici katastrálnych území obcí Lipovník, Vozokany a Hubina. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1283.

Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko.
Obec leží 15 km od okresného mesta Topoľčany, 1,5 km od susednej obce Vozokany a 4 km od obce Bojná.
Obec leží na dopravnej spojnici miest Topoľčany a Piešťany a jej poloha vzhľadom na centrá vyššej úrovne, hlavné dopravné tepny a technickú infraštruktúru s regionálnym a národným významom (Topoľčany, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Trnava, Bratislava) je pomerne priaznivá.

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Novinky

18.11.2020 10:26
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k nahliadnutie návrh -  plán kontrolnej činností HK na 1. polrok 2021, Návrh k nahliadnutiu: Plán kontrolnej činnosti č. 01 - 2021 Lipovník
18.11.2020 10:23
Starosta obce Lipovník - Dušan Turčan v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 04.12.2020 t. j. v piatok o 18:00 hod. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku.  Pozvánka : pozvánka OZ 10-020
12.11.2020 10:25
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje výzvu od Západoslovenskej distribučnej a. s. , ktorá bola doručená na tunajší Obecný úrad v Lipovníku dňa 11.11.2020.  Výzva ZSDIS - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov      
10.11.2020 08:45
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2021.  Návrh rozpočtu 2021
03.11.2020 14:22
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje návrhy VZN k pripomienkovaniu. Svoje pripomienky môžu občania podať ústne a to v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Lipovníku alebo elektronicky na e-mail obeclipovnik@wircom.sk  Návrhy k nahliadnutiu: Návrh VZN č. 05-2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti...
27.10.2020 08:27
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti Povinnosť registrácie chovu ošípaných Predaj ošípanej na domácu spotrebu Registrácia chodu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Registrácia chovu s 1 ošípanou pre domácu spotrebu Vyhláška o identifikácií a registrácií...
02.10.2020 16:34
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že Vláda SR vyhlásila od 01. 10. 2020 núdzový stav na dobu 45 dní na celom území Slovenskej republiky. Zároveň žiadame občanov aby dodržiavali hygienické opatrenia.  Uznesenie vlády SR -vyhlásenie núdzového stavu k 01.10.2020 Aktualizované opatrenia...
19.03.2020 14:51
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť ochranné rúška na tvár sa môžu telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle 0385373306 a ochranné rúška na tvár im budú doručené priamo do poštovej schránky.
13.03.2020 15:02
Ochrana proti COVID – 19 Ochorenie COVID – 19 je vírusová infekcia, ktorá sa šíri aj prenosom z človeka na človeka najmä pri kašlaní alebo kýchaní. Môže sa šíriť aj priamym alebo nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami /hlien, sliny/ infikovaných osôb, ktoré sú na rukách infikovaných...
13.02.2020 14:33
Obecný úrad v Lipovníku  zverejňuje výšku úrovne vytriedeného odpadu v obci Lipovník za uplynulý kalendárny rok 2019. Oznámenie - vytriedený odpad 2019
1 | 2 >>

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk